Thursday, March 15, 2018

Reflection on PYPX

We are on our 3rd week of PYPX, We are now researching about peoples perspective about woman's playing basketball and woman's basketball history.We had already two mentor meeting.Today we did a reflection on who did what so far .We also created a slide for our central idea.

Thursday, January 18, 2018

Today we start with reading, whats up with that. We made a video similar to reading whats up with that everyone made a video about what they read

Wednesday, December 13, 2017


Ở lớp tiếng việt em đang học về miêu tả cảnh đẹp thiên nhiên ở Việt Nam. Đây là lần đầu tiên em viết một bài văn. Em đã học là có ba đoạn văn trong một bài văn nhưng em cũng học là không nên dùng nhiều từ so sánh quá.


Miêu tả Cảnh

Em đã đi rất nhiều nơi, nhưng có một nơi em muốn đi nhất. Nhưng nơi đó rất xa thành phố.

Một lí do em muốn đi nơi này là vi tại có nhiều cảnh đẹp. Ở đó có những bông hoa tranh nhau nở. Những cây cối phồng như những bông cải xanh. Cỏ trải ra như một tấm thảm xanh. Những con bò tranh nhau ăn cỏ như lũ chết đổi. Nước lấp lánh như là ai đó đã đổ kim tuyến lên . Dòng sông uốn lượn như một con rắn. Những con thuyền trồi qua chầm chậm như một con sên. Mặt đất rất là cứng. Những con chim lượn qua như một cơn gió.

Nếu em được đi nghỉ em sẽ rất muốn đi nơi này.


Wednesday, November 1, 2017Em chọn bài này vì tại bài chúng em đã ngiên cứu về Hà Nội xưa và nay. Chúng em mất ba tuần để ngiên cứu xong.

Bài này nói về Hà Nội xưa và nay. Chúng em đã ngiên cứu về Hoàng Thành Thăng Long, Khách sạn Sofitel Metropole, Chợ Đồng xuân, Nhà Hát Lớn, Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh, Cầu thê Húc, Nhà thờ lớn.

Em đã tiến bộ rất ngiều, em học được rất là nhiều thứ về Hà Nội xưa và nay.


Tuesday, November 15, 2016

Field trip

月亮生日快乐。


小 熊 看看 月亮。
小 熊 说“你好!” 月亮。
小 熊 划船。
明天 我 的 生日。
你要什么生日礼物。
小熊有钱。
小熊 买 帽子。
小熊 很高兴,因为月亮戴帽子。
小熊睡觉 。
月亮给小熊一个帽子。
帽子肺泡了。
小熊划船。

小凶手月亮我你喜欢生日快乐。